Participatie

  • Tuinouders, klusouders, leerouders, feestouders, … zij zijn de draaischijf van onze school.
  • Bij inschrijving kiezen de ouders een groep om in samen te werken.
  • De Vuurboomraad is een groep vertegenwoordigers van ouders door ouders.  Zij zijn de spreekbuis en werken zo autonoom mogelijk. Onze leerkrachten, de coördinator en de directie zijn communicatie partners.
    Kinderparlement : knelpunten die de hele school aanbelangen worden hier besproken.  Er kunnen hier diverse onderwerpen besproken worden. Telkens andere kinderen= democratie.
  • Forum : is het “kijk- en luistermoment” voor alle kinderen en ouders.
  • Kabinet : bevordert de medezeggenschap en de betrokkenheid van alle kinderen: alle onderwerpen en problemen die klas gebonden zijn komen hier aan bod.
  • De kring : dagelijks / centraal punt – terugkeer punt / kloppend hart