Over ons

Onze tienerschool wil de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk laten verlopen.

Er wordt intensief samengewerkt tussen het 5de en 6de leerjaar en het 1ste en 2de middelbaar. Zo krijgen leerlingen in het 6de leerjaar les van leerkrachten uit het secundair voor enkele vakken. Er worden ook gemeenschappelijke projecten en uitstappen georganiseerd zodat de leerlingen en de leerkrachten elkaar leren kennen. Stapje voor stapje groeien leerlingen naar meer zelfstandigheid en zelfkennis en zo vlot kunnen instappen in het atheneum.

Infrastructuur

De klasindeling is aangepast aan de ontwikkeling van het tienerbrein. Door te werken met klaslokalen per klasgroep (en geen vaklokalen) wordt er een veilige en huislijke sfeer gecreëerd. Er is aandacht voor afwisseling waardoor de leerlingen kunnen gebruik maken van een stille ruimte om prikkelarm te kunnen werken of door te werken aan één van de statafels om de concentratie te verhogen.

Op onze campus bevinden zich een houtatelier, didactische keukens, een oefenfirma, wetenschappelijke labo’s, een elektriciteitsafdeling en een nagebootst verzorgingscentrum. Onze leerlingen kunnen doorheen de jaren in de tienerschool proeven van al deze domeinen door eventjes mee te draaien in één van deze werkhuizen.

Zelfontplooiing – zelfstandigheid – zelfkennis

Elke klasgroep krijgt de naam van een historische figuur. Op deze manier krijgt iedereen een plekje in de tienergang ongeacht de leeftijd, studierichting of achtergrond. We vinden het belangrijk dat leerlingen de tijd krijgen om zichzelf te ontdekken voor ze in het derde middelbaar een definitieve keuze moeten maken.

In de lessen wordt ingespeeld op de verschillen in de klas. Zo worden leerlingen met een leervoorsprong uitgedaagd met extra opdrachten of mogen ze de leerstof op een zelfstandige manier ontdekken. Andere leerlingen kunnen dan weer extra focussen op het vastzetten en inoefenen van de basisleerstof.

Vier keer per jaar worden leerlingen begeleid om even stil te staan bij zichzelf. Dit kan gaan over hoe ze leren, hoe ze zelf in elkaar zitten of over wat ze later willen studeren. Daarnaast leren onze leerlingen omgaan met het geven en ontvangen van feedback in de vaste kringgesprekken.