Over ons

Wij zijn een school van het GO ! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en richten neutraal onderwijs in.

In onze school staan zowel kennis en algemeen opvoedkundige- en persoonlijkheidsontwikkeling centraal. We houden rekening met het verschil in persoonlijkheid en met het leervermogen en de vaardigheden van elk kind.

De kinderen krijgen alle kansen om hun persoonlijkheid te ontwikkelen zodat zij kunnen functioneren in het maatschappelijk leven. We scheppen een klimaat waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken, ontwikkelen, aanwenden en benutten.

Onze school is een weerspiegeling van de huidige samenleving .  Onze pluralistische  visie zorgt dat wij open staan  voor de diverse culturen en stimuleren de kinderen om respectvol om te gaan met deze diversiteit. Respectvol omgaan betekent ook respect voor materialen, resultaten, activiteiten en beslissingen van het team.

Een goede sfeer op school is belangrijk en het welbevinden van de kinderen staat steeds centraal.  De omgang met elkaar is van die aard dat iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.  Wij kunnen als school pas maximaal renderen als ouders en schoolteam eenzelfde doel nastreven, dit wil zeggen dat de ouders op opvoedkundig en onderwijskundig vlak gelijkluidend denken en handelen. Samen moeten we de kinderen leiden/begeleiden en dat kan enkel via duidelijke onderlinge afspraken en medewerking. Wij zijn een school die werk maakt en zorg besteedt aan de naleving van deze afspraken. Van kleuterklas tot overstap naar het secundair onderwijs wordt de ontwikkeling van het kind vastgelegd in het leerlingvolgdossier.

Tienerschool

In onze tienerschool begeleiden we leerlingen op een vlotte manier van de basisschool naar het secundair. Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en 1ste en 2de middelbaar krijgen hun eigen plek op onze campus.

Ze proeven van allerlei studierichtingen, leren hun eigen interesses kennen en leren omgaan met het geven en ontvangen van feedback. We streven ernaar om hen voldoende inzicht in zichzelf te geven, zodat ze vanaf het 3de middelbaar een gefundeerde keuze kunnen maken tussen de 4 studiedomeinen (STEM, talen en cultuur, economie, welzijn) uit het atheneum.

In de tienerschool krijgen alle leerlingen vooral een stevige algemene vorming. Daarnaast krijgt iedereen elke week het vak ‘verkenning’. Zo rollen ze van project naar project doorheen de leergebieden van Latijn, elektriciteit, techniek, moderne talen, Romeinse cultuur, voeding, economie, …. . Het blijft mogelijk om op vaste basis het traject Latijn te volgen. Ook deze leerlingen komen in contact met de andere leerdomeinen (STEM, economie, …)

De lokalen in de tienerschool bevorderen samenwerken en zelfstandigheid. Zo zijn ze bijvoorbeeld voorzien van een stille ruimte, statafels, ICT en een eigen bibliotheekje met zithoek.

Zelfstandigheid, zelfkennis en zelfontplooiing zijn dan ook de pijlers van onze school.

Gezondheidsbeleid

Wij promoten in onze school de gezonde eetgewoonte. Gezonde tussendoortjes zoals groentjes en fruit worden zeer geapprecieerd. Alle snoep  is alleszins verboden. De leerlingen drinken tijdens de schooluren  gezonde drankjes. En het liefst water. Waterflesjes mogen in de lagere school ook tijdens de lesuren bovengehaald worden om te drinken mits er gezorgd wordt dat de les niet gestoord wordt.  Water, plat of bruis, ongezoete thee of verdunde fruitsap zijn nog steeds de beste dorstlessers. Elke vrijdag houden we een waterdrinkdag. Dan drinken de kinderen tijdens de voor- en namiddagpauze enkel water. ’s Middags mag er water of melk gedronken worden bij de maaltijd.

 

Verjaardag traktaties zijn toegelaten tot het tweede leerjaar. Wat dacht u van een fijn voorleesboek, een klasbal of springtouw, een zelfgebakken cake?   In de kleuterklassen maken sommige leidsters gebruik van een verjaardag koffer.

Vanaf het derde leerjaar wordt de jarige in de klas even in de picture gezet maar het kind deelt niets meer uit.

Elke woensdag nemen  de kinderen een stuk fruit of groente mee naar school om op te eten tijdens de speeltijd.

Wat maakt onze school bijzonder  !

Digitale school

In alle klassen zijn digiborden aanwezig en worden er door de kinderen heel wat ICT vaardigheden geoefend.

 

Techniek

In alle klassen worden er een vijftal projecten per jaar uitgewerkt  in samenwerking met onze Tienerschool, onderleiding van Jorn Aegden, de techniekleerkracht. We hebben een goed uitgebouwd technieklokaal op onze Campus

 

Initiatie frans

Vanaf de derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar worden er Franse intitiatielessen gegeven. We volgen hiervoor de handleiding van Van Inn Oh lala.

 

LO/zwemmen

Er is een gediplomeerde leerkracht Lo in onze school. Jurgen Vanholen en Daisy Grabriëls nemen deze lessen voor hun rekening.

Vanaf de derde kleuterklas starten we al met watergewenning. Vanaf tweede leerjaar zorgt een intensieve zwemtraining dat de leerlingen leren zwemmen.  Het derde leerjaar doet vervolg zwemmen.  Met deze aanpak kunnen we verzekeren dat een maximaal aantal kinderen de kans krijgt om te leren zwemmen.  In het zesde leerjaar zijn er een zestal onderhoudsbeurten voorzien, die zorgen dat de leerlingen de eindtermen voor zwemmen behalen.

 

Openklasdagen tijdens de schooluren.

Tot twee keer per jaar wordt u uitgenodigd om in de klassen de lessen te komen volgen of naar de resultaten van een thema- of projectweek te komen kijken.

 Leerlingenraad

De kinderen krijgen bij ons inspraak. Elke Vyncke zorgt voor de ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen.  Er ontstaan elk schooljaar tal van activiteiten die door de deelnemende leerlingen wordt georganiseerd, zij krijgen inspraak in ons pestbeleid,  het reorganiseren van de speelplaats, het aanleggen van groentetuintjes , zorgen voor de veiligheid aan de Leopoldlaan,…..