Tweede graad

DOORSTROOMGERICHT ONDERWIJS (lessentabel)

Latijn
Economische wetenschappen (Economie)
Natuurwetenschappen (Wetenschappen)
Humane wetenschappen

DOORSTROOMGERICHT-/ARBEIDSMARKTGERICHT (lessentabel)

Bedrijf en organisatie (Handel)
Elektromechanische technieken (Elektromechanica)
Maatschappij en welzijn (Sociale en technische wetenschappen)

ARBEIDSMARKTGERICHT ONDERWIJS (lessentabel)

Organisatie en logistiek (Kantoor)
Elektriciteit (Elektrische installaties)
Hout
Zorg en welzijn (Verzorging – voeding)