Visie

Wat we het allerbelangrijkste vinden is dat jij jezelf leert kennen, leert hoe je jezelf vooruit kan helpen en uiteindelijk de volwassene wordt die je graag zou willen zijn.

In de tweede en derde graad van het secundair onderwijs word je voorbereid op het vervolgonderwijs, hetzij aan de hogeschool hetzij aan de universiteit, of op de arbeidsmarkt. Dit doen we door in te zetten op zelfstandigheid, zelfkennis en zelfontplooiing.

Je krijgt in Atheneum VOX een stevige algemene vorming en we spelen in op jouw interesses door het ruime aanbod aan studierichtingen. We vinden het belangrijk dat je een eigen plek hebt in een studierichting die bij je past. Hiertoe kan je kiezen uit een opleiding binnen de domeinen Economie, Welzijn, Taal en cultuur of STEM.  Weten welke talenten je hebt en hoe je jezelf verder wilt ontplooien is een oefening die wij elke dag opnieuw samen met jou maken.

Je leert doorheen je schoolloopbaan op een ervaringsgerichte manier in en buiten het klasgebeuren door bijvoorbeeld de organisatie van pedagogische uitstappen in het binnen- en buitenland, uitgebreide stageperiodes of de samenwerkingsverbanden met onze externe partners. Je ervaart zo zelf, heel concreet, waarom je over een bepaald onderwerp leert. In de school krijg je les in klaslokalen die het samenwerken en de zelfstandigheid bevorderen, en aan de hand van eigentijdse leermiddelen: multimediacomputers, tablets, laptops, interactieve borden… Smartschool zorgt er voor dat je ook kan leren via de digitale weg.

Je wordt begeleid in het reflecteren over je ervaringen, je resultaten en de manier waarop je nieuwe leerstof of competenties verwerft. Doordat je je goed leert inschalen op het vlak van studieprofiel, interessegebied en talenten of groeikansen, ben je klaar om later aan de slag te gaan met eender welke uitdaging die op je zal afkomen. Op die manier zal je een belangrijke rol vervullen in de toekomst van onze maatschappij.