Kijkdagen

Indien u uw kind reeds inschreef voor 2,5 jaar krijgt u van de juffen steeds een uitnodiging om je zoon/dochter te laten kennismaken met de leefschool. Vaak zijn dat meerdere dagen. Dit wordt duidelijk afgesproken met de klasjuf. U wordt hiervoor uitgenodigd.

Houdt er rekening mee dat er een capaciteitsbepaling is van 10 kinderen per leeftijd. ( geboortejaar)

 

 

Lestijden

In onze leefschool begint de dag om 08.40u tot 12.15 u, Namiddag  : 13.30u tot 15.10u

Op woensdag is de school open van 08.40 u tot 12.15u

Voor- en naschoolse opvang

In de Vuurboom zelf is geen voor-en naschoolse opvang voorzien. De ouders komen de kinderen brengen en halen. Indien je een werkende ouder bent en je kind niet zelf naar school kan brengen dan kunnen jullie gebruik maken van de opvang op  Campus  VOX aan de Leopoldlaan 45 3900 Overpelt.

De leerlingen kunnen mits betaling gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang op campus VOX georganiseerd door Kind en Gezin in samenwerking met de gemeente. De opvang is ‘s morgens geopend van 6.30u tot 8.30u, na schooltijd tot 18.30u. Op woensdag is de opvang centraal in het hoofdgebouw Overpelt Centrum, georganiseerd. De kinderen worden er met de bus naartoe gebracht.

Voor informatie in verband met de opvang kan u terecht bij

BKO ‘t Ravotterke
Ravotterkespad 1
3900 Overpelt
Tel. 011/81 52 89
E-mail: ravotterke@overpelt.be

Eten op school

De kleuters eten samen met de juffen in de keuken/eetzaal. Ook hier wordt door kleinschaligheid de huiselijke sfeer uitgestraald. De brooddoos wordt gezond gevuld. Er is dagelijks soep verkrijgbaar.

Na de maaltijd ruimen de kinderen samen met de juffen op, hier komen heel wat sociale vaardigheden aan bod.

De kinderen van leefgroep 3,4 en 5 eten in hun eigen lokalen. Zij voorzien een handdoek om de tafels te bedekken. Zij kunnen broodjes bestellen, die worden meegebracht van campus VOX.  Na het eten gaan ze de jonge kinderen helpen.